اخبارمقاله

کنجکاوی چقدر در مدرسه کسب و کار اهمیت دارد؟

توسط 11th آوریل 2019 بدون نظر

کنجکاوی چقدر در مدرسه کسب و کار اهمیت دارد؟

کنجکاوی چقدر در مدرسه کسب و کار اهمیت دارد؟

کنجکاو بودن یعنی دائماً از خودمان بپرسیم که چگونه هر چیزی عمل می‌کند.

کنجکاوی یکی از مهم‌ترین بخش‌های ساختار روانی کودکان است و آن‌ها به کمک کنجکاوی خود، محیط اطراف را تجربه می‌کنند.

در مدرسه کسب و کار به کودکان و نوجوانان نشان می‌دهیم که چگونه با کمک کنجکاوی خود می‌توانند سر از کار بسیاری از چیزها در بیاورند.

ما در مدرسه کسب و کار اهمیت و ارزش زیادی برای کنجکاوی بچه‌ها قائل هستیم و آن را تحسین می‌کنیم.

مدرسه کسب و کار کودک و نوجوان بینش نوین جایی است که بچه‌ها هر سؤالی را می‌توانند بپرسند.

کسب و کار کودک و نوجوان

پاسخ دهید